Ctím čest a důstojnost. Dotkni se jich a pocítíš můj odpor. Poruš je a seznáš mou odplatu.


Žij a vychovávej čest a důstojnost v sobě i svých potomcích. Neustupuj zmrdům a vohnoutům.


Nezapomeň jít k volbám, ale zase to neposer.


Fuck Nederland and €U to ban weapons