Demontáž drumu a dnového šroubu

U replik perkusních zbraní sice není nutné po celou životnost zbraně demontovat dnový šroub, ale občas se může vyskytnout potřeba demontáže. Dnový šroub vša nelze vyšroubovat rovnou. Je v něm totiž zboku našroubován drum, který je nutné demontovat nejdřív.

Nejdříve si najdeme vhodný šroub M6, délky cca 30 mm, který jde našroubovat do drumu na místo pistonu.

desc


Na demontáž drumu je vhodné si vyrobit jednoduchý klíč. Do kovového hranolu 20 x 10 (20 x 15) mm vyvrtáme cca 10 mm od konce skrz hranol otvor o průměru 12,5 mm (průměr drumu). Z čelní strany kolmo k tomuto otvoru vyvrtáme otvor 6 mm.

desc


Z drumu odstraníme piston, vytvořený klíč nasadíme na drum tak, aby 6 mm otvorem bylo možné místo pistonu zašroubovat šroub M6, který do drumu našroubujeme skrze klíč nadoraz.

desc


Klíčem zabereme a vyšroubujeme drum.

desc


Nyní stačí hlaveň uchytit do svěráku přes dvě hliníkové destičky, aby nedošlo k poškození hlavně čelistmi svěráku. Poznačit si polohu dnového šroubu třeba lehkým zásekem ostrým nástrojem (nutné!) a pak vhodným klíčem vyšroubovat dnový šroub. Nejlepší je použít železnou pásovinu 5 x 30 mm, v níž u konce vytvoříme čtvercový otvor na nálitek dnového šroubu na který tento klíč nasadíme.