Skutečné nehody předovek

Jak řekl klasik: "Nehoda není náhoda" a u předovek to platí dvojnásob. Naprostá většina nehod u předovek je způsobena lidskou blbostí. Zde pár fotek z nehod, způsobených převážně nedodržováním doporučení výrobců zbraní a přehnaným seběvědomím, případně nepozorností.

desc

Vydutí hlavně s následným roztžením po zasunutí střely jen starterem na začátek hlavně


desc

Úraz levé ruky po roztržení hlavně


desc

Operace hlavy po zaražení dnového šroubu do lebky


desc

Rentgenový snímek před operací


desc

Zásah hlavy dnovým šroubem po roztržení hlavně


desc

Úraz levé ruky po roztržení hlavně s trvalými následky


desc

Úraz levé ruky po roztržení hlavně s trvalými následky