Střelba z předovek- začínáme

Protože mnozí z vás nemají zbrojní průkaz a dlouholeté zkušenosti se zbraněmi, nejprve si prosím přečtěte pár těch nejzákladnějších rad. Vím, že to není v našich zeměpisných šířkách populární, ale věřte, že "letící střelu nezastavíš" a "utržené prsty ani po přišití už pořádně fungovat nebudou".

  1. To, co držíte v ruce je smrtící zbraň Proto nikdy nemiřte tam, kam byste nechtěli vystřelit!
  2. Nikdy nepoužívejte do předovek jiný prach, než černý!
  3. Nikdy nesypejte prach do zbraně a neládujte střelu, pokud je na pistonu nasazena zápalka (sundejte i vypálenou zápalku, aby mohl při ládování kule unikat z hlavně tlak).
  4. Prach nesypejte do hlavně přímo z prachovnice vždy použijte odměrku mimo prachovnici a z té teprve dávkujte prach do hlavně! V hlavni můžou zůstat žhavé spaliny z předchozího výstřelu a šlehnutí z hlavně do prachovnice = granát v ruce.
  5. Kohout mějte pořád na bezpečnostním ozubu. Zápalku na piston nasaďte a na plno kohout natáhněte až když míříte do cílového prostoru.
  6. Než získáte zkušenosti a odhad, nespleťte si u dávek prachu gramy a grainy. Pokud nasypete do hlavně 30 gramů místo 30 grainů, skončí to moc špatně nejen pro zbraň.
  7. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou navážku prachu!

Zde se podívejte, jak nedodržení tohoto pravidla dopadá: BP nehody

Váhy a míry používané ve střelectví - důležité!

Předem této části musím upozornit na jednu- pro začátečníky záludnost. U střel a prachů se odteď budete neustále setkávat s odlišnými váhovými jednotkami- "grainy" [gr]. Nepleťte si grainy [gr] s gramy [g]! může to mít fatální následky! Například uvedená dávka prachu 30gr [grainů] znamená 2g [gramy]. Pokud byste v případě záměny těchto jednotek nasypali do hlavně 30g prachu, skončilo by to velmi špatně. Úrazy v těchto případech mají drastické a trvalé následky. Takže jak na přepočet těchto jednotek?

1g = 15,4 gr
1gr = 0,065g


Stejně jako u váhy střel a prachu se budeme setkávat s odlišnými jednotkami i u ráží. U zbraní (kulových,ne brokových) se ráže označuje v palcích. Například označení ráže .45 nebo 45 znamená 0.45", což je přesně 11,43 mm. Ráže .50 je 12,7 mm. Výběr správného rozměru střely je ale podstatně složitější, než jen podle ráže. Např. pro ráži 45 budeme vybírat jiný průměr u sférické střely (koule) a jiný průměr u ogivální střely. A aby to nebylo jednoduché, i u ogiváních typů střel budeme vybírat jiné průměry u střely "real" a jiný u "minie". O tom podrobněji v článku o nabíjení a střelách. U brokových zbraní číslo ráže značí počet stejných kulí odlitých z jedné libry olova. Pokud z jedné libry odlijete 12 stejných kulí, jejich průměr je ráže 12. Tedy čím menší číslo, tím větší průměr hlavně.

Takže jak na začátky

Pro úplné začátečníky bych rozhodně doporučil nejrozšířenější zbraně s perkusním systémem zápalu. Jak tedy takový perkusní systém funguje? Na hlavni, do které ústím nasypeme černý střelný prach a naládujeme střelu, je v zadní části našroubován/nalisován "drum", což je dutý váleček (může být řešeno i jinak) na konci uzavřený šroubem, a do něj je zvrchu našroubován "piston". Jedná se o další dutý kónický váleček, jehož dutina se směrem k drumu zužuje. Na tento piston se nasazuje perkusní zápalka, do které při výstřelu udeří kohout. Zápalka má na dně nanesenu třaskavinu, zpravidla třaskavou rtuť. Po zapálení zápalky jde plamen pistonem přes zůžení na jeho spodním konci "zátravku" do drumu spojeného s hlavní. Zde zapálí prachovou navážku a vymete střelu z hlavně. Zůžené místo v pistonu má i přes na první pohled nelogičnost, důležitý účel. Pokud by zde zůžení nebylo, při zapálení prachu v hlavni by tlak vystřelil z pistonu zápalku a silou by natáhl kohout. Samozřejmě tento zpětný zášleh z pistonu by nám šel do očí. Občas se toto skutečně stane, když dojde k propálení zátravky. Proto je bezpodmínečně nutné při střelbě z předovek používat střelecké brýle! Pokud se piston používá delší dobu, k postupnému propalování otvoru samozřejmě dochází. To zjistíme z chování kohoutu po výstřelu. Při zvětšení průměru otvoru v pistonu začne postupně docházet k částečnému natahování kohoutu na první bezpečnostní ozub se současným vyhozením zápalky z pistonu. To je signálem k urychlené výměně pistonu.