Výroba světla na kontrolu vývrtu hlavně

Občas je potřeba zkontrolovat vývrt hlavně, například po čištění. U zadovek to není problém, stačí otevřít závěr, posvítit do něj a zepředu se podívat do hlavně. U předovek to ale problém je, protože zezadu není jak posvítit do hlavně.

Vyrobil jsem proto speciální světlo, které lze zastrčit přes drum do hlavně a celý vývrt tak krásně osvětlit. Světlo tvoří plastová trubička o průměru 3,5 mm, kterou jsou protažené dva tenké izolované dráty na jejichž konci je připájena miniaturní SMD LED bílé barvy velikosti 1206. Konec trubičky je v délce 4 mm do poloviny odříznutý a v takto vzniklém lůžku uložena LED. Po jejím uloženído lůžka je zalitá čirým tavným lepidlem. Druhou část světla tvoří stará baterka na dvě tužkové baterie. Z baterky jsem odstranil sklo, parabolu a žárovku. Oba dráty vedoucí trubičkou jsem připájel k objímce pro žárovku, plusový vodič na střed, mínusový na kostru. Poté jsem trubičku s ledkou zalil opět tavným lepidlem na místo původní paraboly.

LED musí být standardně napájena přes předřadný odpor, ale v tomto případě to není nutné, protože napájecí napětí ze dvou tužek je nižší, než úbytek napětí na bílé LED a tudíž proud nedosáhne maximální povolené hodnoty. V případě, že by byla použita baterka na tři články, bylo by už nutné použít před LED předřadný odpor, vypočítaný dle ohmova zákona. Pro tři články, tedy napětí 4,5 V, by odpor měl mít hodnotu 60 Ohmů, tedy nejbližší s vyšší hodnou, což je 68 Ohmů. Použijeme tedy odpor 68 až 100 Ohmů. Schemata jsou pod fotografiemi.

Před zasunutím světla do hlavně přes drum je třeba částečně vyšroubovat piston, jelikož zasahuje částečně do drumu a trubičce s ledkou tak překáží.

desc